Název produktu Název kapitoly
Acetaldehyd Laboratorní chemikálie Penta
Acetaldehyd Laboratorní chemikálie Lach-Ner
Aceton Technické chemikálie
Aceton Laboratorní chemikálie Penta
Aceton Laboratorní chemikálie Lach-Ner
Acetonitril Laboratorní chemikálie Lach-Ner
Acetonitril Laboratorní chemikálie Penta
Acetylaceton Laboratorní chemikálie Penta
AJATIN PLUS, 10% roztok Dezinfekce ploch, povrchů a nástrojů
Aktivní uhlí SILCARBON Laboratorní chemikálie Lach-Ner
Amid kyseliny sulfanilové Laboratorní chemikálie Lach-Ner
Amoniak - vodný roztok Laboratorní chemikálie Penta
Analyzátor bodu vzplanutí a hoření podle Clevelanda CLA 5 Analyzátory bodu vzplanutí
Analyzátor bodu vzplanutí Abel ABA 4 Analyzátory bodu vzplanutí
Analyzátor koncentrace CO ve vzduchu GCO 100 Analyzátory koncentrace CO ve vzduchu
Anemometr kapesní Testo Anemometry, barometry a výškoměry
Anemometr termický Testo s externí sondou Anemometry, barometry a výškoměry
Anilin Laboratorní chemikálie Penta
Anilin-hydrochlorid Laboratorní chemikálie Lach-Ner
Aparatura na stanovení BSK WTW OxiTop Přístroje pro stanovení biologické spotřeby kyslíku (BSK) WTW
Aparatura pro stanovení kyanidů Systémy rozkladné pro stanovení dusíku, tuků, kyanidů
Aparatury pro měření BSK Hach BODTrak Přístroje pro měření biologické spotřeby kyslíku (BSK) Hach
Armatury - čistá voda Laboratorní armatury
Armatury - hořlavé plyny Laboratorní armatury
Armatury - oční a bezpečnostní sprchy Laboratorní armatury
Armatury - pára Laboratorní armatury
Armatury - technické plyny Laboratorní armatury
Armatury - voda Laboratorní armatury
Aspirátor QuickSip BT, Brand Odsávače (aspirátory) manuální
Automat mycí a dezinfekční s horkovzdušným sušením MIELE G 7883 CD Mycí a dezinfekční automaty Miele
Přihlášení k Vašemu účtu